pashtovevo.com

Pashto Drama Rond Konr Chara

Pashto New Drama 2016 ismail shahid Rond Konr Chara Comedy Action Pashto Drama 2016

Rond Konr Chara Part 1

Rond Konr Chara Part 2

Rond Konr Chara Part 3

Title : Pashto Drama Rond Konr Chara
Genre : Comedy
All Videos : 3
Cast : Ismail Shahid … etc

Camera Man : Riaz Shahid
Singer : Nazia Iqbal Nadia Gul Gul Panra Rahim Shah